XXI Otwarty Międzynarodowy Konkurs na Rysunek Satyryczny ph. „Teatr” - rozstrzygnięty!

XXI International Open Cartoon Contest resolved!

GRAND PRIX – Mohammad ali Khalaji (Iran)

1st Prize - Vladimir Kazanevsky (Ukraine)

 
2
nd Prize - Nika Jaworowska-Duchlińska (Poland)

3rd Prize – Paweł Kuczyński (Poland)

Aboutspecial awardsWe will inform later.

 

GRAND PRIX - Mohammad ali Khalaji (Iran)

I nagroda - Vladimir Kazanevsky (Ukraina)

II nagroda - Nika Jaworowska-Duchlińska (Polska)


III nagroda -
Paweł Kuczyński (Polska)

Mamy już za sobą kolejny etap Konkursu. W poniedziałek 17 czerwca jury XXI Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny ph. „Teatr” wyłoniło zwycięzców. Do konkursu zgłosiło się 159 autorów z 31 krajów, nadsyłając 441 rysunków. Tym razem najliczniejszy udział w konkursie wzięli rysownicy z Polski [aż 68],Rumunii, Ukrainy, Iranu, Bułgarii, Chorwacji, Czech i Niemiec. W konkursie przewidziano atrakcyjne nagrody. Zwycięzca otrzyma nagrodę Grand Prix w kwocie 5000 zł. oraz statuetkę. Dodatkowo przyznane zostaną trzy nagrody regulaminowe w następującej wysokości: I nagroda - 4000 zł, II nagroda - 3000 zł i III w wysokości 2000 zł.

Do grona jurorówpod przewodnictwem czeskiego karykaturzysty i rysownika, członka Czeskiej Unii Karykaturzystów Jiři Novaka zaproszeni zostali znawcy sztuki i twórcy rysunku satyrycznego, tak ze środowiska lokalnego, jak i całej Polski i zagranicy:

  • Ryszard Błażyński – znawca rysunku satyrycznego, członek Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury w Warszawie,
  • Krzysztof Grzondziel - rysownik, malarz, grafik, karykaturzysta i portrecista, artysta wielokrotnie wyróżniany i nagradzany,
  • Paulina Komorowska-Birger – profesor,artysta plastyk, dyrektor Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego,
  • Wojciech Kozłowski - znawca sztuki nowoczesnej, dyrektor BWA w Zielonej Górze,
  • Igor Myszkiewicz – artysta plastyk, adiunkt w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze,
  • Magdalena Wosikgraficzka, rysowniczka i ilustratorka

Po zakończonych obradach jury zadecydowano o przyznaniu nagród regulaminowych. W połowie podzielili je między sobą zagraniczni i polscy mistrzowie gatunku. Nagrodę Grand Prix przyznano Mohammadowi ali Khalaji (Iran). Pierwszą nagrodę zdobył Vladimir Kazanevsky (Ukraina), drugą uhonorowano Nikę Jaworowską-Duchlińską (Polska). Trzecia nagroda trafiła do Pawła Kuczyńskiego, również z Polski.

 

 

 

GRAND PRIX - Mohammad ali Khalaji (Iran)

 

 

I NAGRODA - Vladimir Kazanevsky (Ukraina)

 

II NAGRODA - Nika Jaworowska-Duchlińska (Polska)

 

III NAGRODA - Paweł Kuczyński (Polska)

 

 

Za nami kolejny już etap konkursu na rysunek satyryczny.

 

Znamy rozstrzygnięcia w kwestii nagród specjalnych, ufundowanych przez instytucje i sponsorów. Decyzje przedstawiają się następująco:

 

Nagrody specjalne:

Jacek Frąckiewicz (Polska) - nagroda specjalna ufundowana przez Muzeum Karykatury im. E. Lipińskiego w Warszawie

Břetislav Kovařik (Czechy) – nagroda specjalna ufundowana przez Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury w Warszawie

Luc Vernimmen (Belgia) - nagroda specjalna ufundowana przez Zielonogórski Ośrodek Kultury

Valery Momot (Ukraina) - nagroda specjalna ufundowana przez Biuro Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze

Maciej Trzepałka (Polska) - nagroda specjalna ufundowana przez Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry – WINNICA

Emil Idzikowski (Polska) - nagroda specjalna ufundowana przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Zielonej Górze

Katarzyna Kuzior (Polska) - nagroda specjalna ufundowana przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Zielonej Górze

Patrycja Niedużak (Polska) - nagroda specjalna ufundowana przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Zielonej Górze

 

Special Prizes

 

Jacek Frąckiewicz (Poland) – Special Award funded by Muzeum Karykatury im. E. Lipińskiego w Warszawie

Břetislav Kovařik (Czech Republic) – Special Award fundet by Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury w Warszawie

Maciej Trzepałka (Poland) - Special Award fundet by Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry – WINNICA

Luc Vernimmen - (Belgium)- Special Award funded by Zielonogórski Ośrodek Kultury

Valery Momot (Ukraine)- Special Award funded by Biuro Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze

Emil Idzikowski (Poland) Special Award funded by Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Zielonej Górze

Katarzyna Kuzior (Poland) Special Award funded by Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Zielonej Górze

Patrycja Niedużak (Poland) Special Award funded by Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Zielonej Górze

 

Jacek Frąckiewicz (Polska) - nagroda specjalna ufundowana przez Muzeum Karykatury im. E. Lipińskiego w Warszawie

 Břetislav Kovařik (Czechy) – nagroda specjalna ufundowana przez Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury w Warszawie

Luc Vernimmen (Belgia) - nagroda specjalna ufundowana przez Zielonogórski Ośrodek Kultury

 

 Valery Momot (Ukraina) - nagroda specjalna ufundowana przez Biuro Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze

Maciej Trzepałka (Polska) - nagroda specjalna ufundowana przez Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry – WINNICA

 Emil Idzikowski (Polska) - nagroda specjalna ufundowana przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Zielonej Górze

 

 Katarzyna Kuzior (Polska) - nagroda specjalna ufundowana przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Zielonej Górze

 Patrycja Niedużak (Polska) - nagroda specjalna ufundowana przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Zielonej Górze